Affiliate

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Những ai có thể tham gia?

Bất cứ ai nhìn thấy hoặc phát hiện ra tiềm năng của tiền thuật toán

Lợi ích

Bạn sẽ nhận những gì khi chọn chương trình liên kết của chúng tôi?

Những lợi ích trước mắt: Nhà đầu tư sẽ nhận liền tới 5% lợi nhuận, được trả bằng băng từng cái click và nhận khoản hoa hồng với mỗi lead, có cơ hội tham gia vào thế giới đầu tư dẫn đầu nơi có thể cho bạn nhiều đề xuất cùng với những khoản lợi nhuận vô cùng cao. Ngoài ra, Bạn còn có cơ hội nhận các gói quà tặng đi kèm như các chuyến du lịch, nhiều cam kết và các loại hoa hồng khác, etc.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa phải tất cả. Bạn còn nhận được các lợi ích dài hạn như sau:
– Trở thành công dân toàn cầu
– Có khả năng tham gia vào các hội nghị đầu tư MIỄN PHÍ
– Có cơ hội tương tác với nhiều chuyên gia
– Tham dự vào cộng đồng thân tình tập hợp những người giàu có trên thế giới.
– Có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia đầu tư

Vậy bạn cần làm những gì?

Bạn chỉ cần đăng kí chương trình liên kết của chúng tôi và trở thành một trong những thành viên năng động trong cộng đồng của chúng tôi.

Cách phân tầng vị trí của bạn trong cộng đồng

Chúng tôi sẽ xem xét vị trí của bạn trong nhóm liên kết mỗi tháng. Thành viên hoạt động hiệu quả nhất sẽ nhận những khoản hoa hồng theo tháng.
Bạn vẫn sẽ có thể nâng cấp bậc mỗi khi bạn đạt đủ điều kiện.